Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
"Lihatlah hari ini, sebab ia adalah kehidupan,kehidupan dari kehidupan. Dalam sekejap dia telah melahirkan berbagai hakikat dari wujudmu. Nikmat pertumbuhan. Pekerjaan yg indah. Indahnya kemenangan. Karena hari kemarin tak lebih dari sebuah mimpi. Dan esok hari hanyalah bayangan. Namun hari ini ketika anda hidup sempurna telah membuat hari kemarin sebagai impian yg indah. Setiap hari esok adalah bayangan yg penuh harapan. Maka lihatlah hari ini". (Kalidasa)
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


2. AL BAQARAH (Sapi betina)

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
alif-laam-miim

[2:1] Alif Laam Miem.
 
 
dzaalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiina

[2:2] Dit is een volmaakt Boek, daaraan is geen twijfel, een richtsnoer voor de godvrezenden.
 
 
alladziina yu/minuuna bialghaybi wayuqiimuuna alshshalaata wamimmaa razaqnaahum yunfiquuna

[2:3] Die in het onzienlijke geloven en het gebed houden en die weldoen met hetgeen Wij hun hebben geschonken.
 
 
waalladziina yu/minuuna bimaa unzila ilayka wamaa unzila min qablika wabial-aakhirati hum yuuqinuuna

[2:4] En die geloven in hetgeen u is geopenbaard en in hetgeen vr u is geopenbaard, en een standvastig vertrouwen hebben in dat wat komen zal.
 
 
ulaa-ika 'alaa hudan min rabbihim waulaa-ika humu almuflihuuna

[2:5] Zij zijn het, die de leiding van hun Heer volgen en dezen zullen slagen.
 
 
inna alladziina kafaruu sawaaun 'alayhim a-andzartahum am lam tundzirhum laa yu/minuuna

[2:6] Zeker, zij die (de Waarheid) verwerpen, het is hun om het even, of gij hen waarschuwt, of dat gij hen niet waarschuwt - zij zullen niet geloven.
 
 
khatama allaahu 'alaa quluubihim wa'alaa sam'ihim wa'alaa abshaarihim ghisyaawatun walahum 'adzaabun 'azhiimun

[2:7] Allah heeft hun hart en oren verzegeld en over hun ogen is een sluier; hun wacht een zware straf.
 
 
wamina alnnaasi man yaquulu aamannaa

[2:8] En er zijn mensen, die zeggen: "Wij geloven in Allah en in de laatste Dag, hoewel zij geen gelovigen zijn."
 
 
yukhaadi'uuna allaaha waalladziina aamanuu wamaa yakhda'uuna illaa anfusahum wamaa
yasy'uruuna
[2:9] Zij trachten Allah en de gelovigen te bedriegen, zij misleiden echter niemand dan zichzelf en zij beseffen het niet.
 
 
fii quluubihim maradhun fazaadahumu allaahu maradhan walahum 'adzaabun aliimun bimaa kaanuu yakdzibuuna

[2:10] Er is een ziekte in hun hart en Allah heeft die ziekte verergerd; er wacht hun een pijnlijke straf, omdat zij plachten te liegen.
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 286 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2017, Dudung Abdussomad Toha