Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
“Sesungguhnya Allah jika mnghendaki mbinasakan seorang hamba, mk Dia mncabut dari orang itu rasa malu. Jika telah tercabut darinya rasa malu, engkau tidak menjumpai orang itu kecuali bergelimang dosa. Jika engkau tidak menjumpai kecuali bergelimang dosa, dicabut (pula) dari dirinya amanah. Apabila telah dicabut darinya amanah, engkau tidak menjumpainya kecuali sebagai orang yang berkhianat dan dikhianati. Jika engkau tidak menjumpainya kecuali dalam keadaan berkhianat dan dikhianati, maka dicabut darinya rahmat (Allah). Apabila telah dicabut darinya rahmat (Allah), engkau tidak menjumpainya kecuali dalam keadaan terkutuk dan terlaknat. Jika engkau tidak menjumpainya kecuali dalam keadaan terkutuk dan terlaknat, maka dicabut darinya ikatan dengan Islam”. (HR. Ibnu Majah)
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


1. AL FAATIHAH (PEMBUKAAN)

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi

[1:1] Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.1
 
 
alhamdu lillaahi rabbi al'aalamiina

[1:2] Segala puji2 bagi Allah, Tuhan semesta alam.3
 
 
alrrahmaani alrrahiimi

[1:3] Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
 
 
maaliki yawmi alddiini

[1:4] Yang menguasai4 di Hari Pembalasan5
 
 
iyyaaka na'budu wa-iyyaaka nasta'iinu

[1:5] Hanya Engkaulah yang kami sembah,6 dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.7
 
 
ihdinaa alshshiraatha almustaqiima

[1:6] Tunjukilah8 kami jalan yang lurus,
 
 
shiraatha alladziina an'amta 'alayhim ghayri almaghdhuubi 'alayhim walaa aldhdhaalliina

[1:7] (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri ni'mat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.9
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 7 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2015, Dudung Abdussomad Toha