Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
"Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? Maka Maha Tinggi Allah raja yang sebenarnya". (QS. Al-Mu'minuun:115-116)
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


104. AL HUMAZAH (PENGUMPAT)

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
waylun likulli humazatin lumazatin

[104:1] Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela,
 
 
alladzii jama'a maalan wa'addadahu

[104:2] yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung1601,
 
 
yahsabu anna maalahu akhladahu

[104:3] dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya,
 
 
kallaa layunbadzanna fii alhuthamati

[104:4] sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah.
 
 
wamaa adraaka maa alhuthamatu

[104:5] Dan tahukah kamu apa Huthamah itu?
 
 
naaru allaahi almuuqadatu

[104:6] (yaitu) api (yang disediakan) Allah yang dinyalakan,
 
 
allatii taththhali'u 'alaa al-af-idati

[104:7] yang (membakar) sampai ke hati.
 
 
lnnahaa 'alayhim mu/shadatun

[104:8] Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka,
 
 
fii 'amadin mumaddadatin

[104:9] (sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang.
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 9 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2018, Dudung Abdussomad Toha