Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
"Aku mengamati semua sahabat, dan tidak menemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Saya memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala jenis amal baik, namun tidak mendapatkan yang lebih baik daripada memberi nasihat baik. Aku mencari segala bentuk rezki, tapi tidak menemukan rezki yang lebih baik daripada sabar".(Umar bin Khattab)
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


105. AL FIIL (GAJAH)

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi-ash-haabi alfiili

[105:1] Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah1602?
 
 
alam yaj'al kaydahum fii tadhliilin

[105:2] Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka (untuk menghancurkan Ka'bah) itu sia-sia?,
 
 
wa-arsala 'alayhim thayran abaabiila

[105:3] dan Dia mengirimkan kapada mereka burung yang berbondong-bondong,
 
 
tarmiihim bihijaaratin min sijjiilin

[105:4] yang melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar,
 
 
faja'alahum ka'ashfin ma/kuulin

[105:5] lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan (ulat).
 
 

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2017, Dudung Abdussomad Toha