Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
Jika jiwa terbebas dari dorongan duniawi dan berputus asa dari mahluk,maka ia akan membawa hasrat dan ketamakan kepada dorongan ukrawi,sehinga jiwa bersunguh- sunguh menaatinya,mengindari dunia,menentangg hawa nafsu dan setan,serta mengikuti ilmu.Ia menjadi mitra akal dan bersabar atas apa yang menunjuki kepada kebenaran sehingga ia selamat dan menyelamatkan (Anonymous)
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


105. AL FIIL (GAJAH)

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi-ash-haabi alfiili

[105:1] Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah1602?
 
 
alam yaj'al kaydahum fii tadhliilin

[105:2] Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka (untuk menghancurkan Ka'bah) itu sia-sia?,
 
 
wa-arsala 'alayhim thayran abaabiila

[105:3] dan Dia mengirimkan kapada mereka burung yang berbondong-bondong,
 
 
tarmiihim bihijaaratin min sijjiilin

[105:4] yang melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar,
 
 
faja'alahum ka'ashfin ma/kuulin

[105:5] lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan (ulat).
 
 

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2019, Dudung Abdussomad Toha