Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
“Sesungguhnya Allah jika mnghendaki mbinasakan seorang hamba, mk Dia mncabut dari orang itu rasa malu. Jika telah tercabut darinya rasa malu, engkau tidak menjumpai orang itu kecuali bergelimang dosa. Jika engkau tidak menjumpai kecuali bergelimang dosa, dicabut (pula) dari dirinya amanah. Apabila telah dicabut darinya amanah, engkau tidak menjumpainya kecuali sebagai orang yang berkhianat dan dikhianati. Jika engkau tidak menjumpainya kecuali dalam keadaan berkhianat dan dikhianati, maka dicabut darinya rahmat (Allah). Apabila telah dicabut darinya rahmat (Allah), engkau tidak menjumpainya kecuali dalam keadaan terkutuk dan terlaknat. Jika engkau tidak menjumpainya kecuali dalam keadaan terkutuk dan terlaknat, maka dicabut darinya ikatan dengan Islam”. (HR. Ibnu Majah)
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


109. AL KAAFIRUUN (ORANG ORANG KAFIR)

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
qul yaa ayyuhaa alkaafiruuna

[109:1] Katakanlah: "Hai orang-orang kafir,
 
 
laa a'budu maa ta'buduuna

[109:2] Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
 
 
walaa antum 'aabiduuna maa a'budu

[109:3] Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.
 
 
walaa anaa 'aabidun maa 'abadtum

[109:4] Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah,
 
 
walaa antum 'aabiduuna maa a'budu

[109:5] dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.
 
 
lakum diinukum waliya diini

[109:6] Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku".
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 6 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2017, Dudung Abdussomad Toha