Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
Jika jiwa terbebas dari dorongan duniawi dan berputus asa dari mahluk,maka ia akan membawa hasrat dan ketamakan kepada dorongan ukrawi,sehinga jiwa bersunguh- sunguh menaatinya,mengindari dunia,menentangg hawa nafsu dan setan,serta mengikuti ilmu.Ia menjadi mitra akal dan bersabar atas apa yang menunjuki kepada kebenaran sehingga ia selamat dan menyelamatkan (Anonymous)
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


114. AN NAAS (MANUSIA)

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
qul a'uudzu birabbi alnnaasi

[114:1] Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.
 
 
maliki alnnaasi

[114:2] Raja manusia.
 
 
ilaahi alnnaasi

[114:3] Sembahan manusia.
 
 
min syarri alwaswaasi alkhannaasi

[114:4] Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi,
 
 
alladzii yuwaswisu fii shuduuri alnnaasi

[114:5] yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia,
 
 
mina aljinnati waalnnaasi

[114:6] dari jin dan manusia.
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 6 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2018, Dudung Abdussomad Toha