Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
Kebaikan tidak terletak dalam melakukan dengan benar karena peraturan, melainkan melakukan yang benar karena alasan yang benar
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


15. AL HIJR

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
alif-laam-raa tilka aayaatu alkitaabi waqur-aanin mubiinin

[15:1] Alif, laam, raa. (Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Qur'an yang memberi penjelasan.
 
 
rubamaa yawaddu alladziina kafaruu law kaanuu muslimiina

[15:2] Orang-orang yang kafir itu seringkali (nanti di akhirat) menginginkan, kiranya mereka dahulu (di dunia) menjadi orang-orang muslim.
 
 
dzarhum ya/kuluu wayatamatta'uu wayulhihimu al-amalu fasawfa ya'lamuuna

[15:3] Biarkanlah mereka (di dunia ini) makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan (kosong), maka kelak mereka akan mengetahui (akibat perbuatan mereka).
 
 
wamaa ahlaknaa min qaryatin illaa walahaa kitaabun ma'luumun

[15:4] Dan Kami tiada membinasakan sesuatu negeripun, melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan.
 
 
maa tasbiqu min ummatin ajalahaa wamaa yasta/khiruuna

[15:5] Tidak ada suatu umatpun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak (pula) dapat mengundurkan (nya).
 
 
waqaaluu yaa ayyuhaa alladzii nuzzila 'alayhi aldzdzikru innaka lamajnuunun

[15:6] Mereka berkata: "Hai orang yang diturunkan Al Qur'an kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila792.
 
 
law maa ta/tiinaa bialmalaa-ikati in kunta mina alshshaadiqiina

[15:7] Mengapa kamu tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar?"
 
 
maa nunazzilu almalaa-ikata illaa bialhaqqi wamaa kaanuu idzan munzhariina

[15:8] Kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan benar (untuk membawa azab) dan tiadalah mereka ketika itu diberi tangguh.
 
 
innaa nahnu nazzalnaa aldzdzikra wa-innaa lahu lahaafizhuuna

[15:9] Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya793.
 
 
walaqad arsalnaa min qablika fii syiya'i al-awwaliina

[15:10] Dan sesungguhnya Kami telah mengutus (beberapa rasul) sebelum kamu kepada umat-umat yang terdahulu.
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 99 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2018, Dudung Abdussomad Toha