Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
“Insya Allah jikalau hidup kita penuh manfaat dengan tulus ikhlas, maka kebahagiaan dalam bergaul dengan siapapun akan terasa nikmat, karena tidak mengharapkan sesuatu dari orang lain melainkan kenikmatan kita adalah melakukan sesuatu untuk orang lain. Semata karena Allah SWT.”(AA Gym)
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


15. AL HIJR

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
alif-laam-raa tilka aayaatu alkitaabi waqur-aanin mubiinin

[15:1] Alif, laam, raa. (Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Qur'an yang memberi penjelasan.
 
 
rubamaa yawaddu alladziina kafaruu law kaanuu muslimiina

[15:2] Orang-orang yang kafir itu seringkali (nanti di akhirat) menginginkan, kiranya mereka dahulu (di dunia) menjadi orang-orang muslim.
 
 
dzarhum ya/kuluu wayatamatta'uu wayulhihimu al-amalu fasawfa ya'lamuuna

[15:3] Biarkanlah mereka (di dunia ini) makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan (kosong), maka kelak mereka akan mengetahui (akibat perbuatan mereka).
 
 
wamaa ahlaknaa min qaryatin illaa walahaa kitaabun ma'luumun

[15:4] Dan Kami tiada membinasakan sesuatu negeripun, melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan.
 
 
maa tasbiqu min ummatin ajalahaa wamaa yasta/khiruuna

[15:5] Tidak ada suatu umatpun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak (pula) dapat mengundurkan (nya).
 
 
waqaaluu yaa ayyuhaa alladzii nuzzila 'alayhi aldzdzikru innaka lamajnuunun

[15:6] Mereka berkata: "Hai orang yang diturunkan Al Qur'an kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila792.
 
 
law maa ta/tiinaa bialmalaa-ikati in kunta mina alshshaadiqiina

[15:7] Mengapa kamu tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar?"
 
 
maa nunazzilu almalaa-ikata illaa bialhaqqi wamaa kaanuu idzan munzhariina

[15:8] Kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan benar (untuk membawa azab) dan tiadalah mereka ketika itu diberi tangguh.
 
 
innaa nahnu nazzalnaa aldzdzikra wa-innaa lahu lahaafizhuuna

[15:9] Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya793.
 
 
walaqad arsalnaa min qablika fii syiya'i al-awwaliina

[15:10] Dan sesungguhnya Kami telah mengutus (beberapa rasul) sebelum kamu kepada umat-umat yang terdahulu.
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 99 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2019, Dudung Abdussomad Toha