Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
Sahabat adalah dorongan ketika engkau hampir berhenti, petunjuk jalan ketika engkau tersesat, membiaskan senyuman sabar ketika engkau berduka, memapahmu saat engkau hampir tergelincir dan mengalungkan butir-butir mutiara doa pada dadamu...Ikhwan and akhwat...moga hati kita dipertautkan karena-Nya
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


16. AN NAHL (LEBAH)

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
ataa amru allaahi falaa tasta'jiluuhu subhaanahu wata'aalaa 'ammaa yusyrikuuna

[16:1] Telah pasti datangnya ketetapan Allah818 maka janganlah kamu meminta agar disegerakan (datang) nya. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.
 
 
yunazzilu almalaa-ikata bialrruuhi min amrihi 'alaa man yasyaau min 'ibaadihi an andziruu annahu laa ilaaha illaa anaa faittaquuni

[16:2] Dia menurunkan para malaikat dengan (membawa) wahyu dengan perintah-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya, yaitu: "Peringatkanlah olehmu sekalian, bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepada-Ku".
 
 
khalaqa alssamaawaati waal-ardha bialhaqqi ta'aalaa 'ammaa yusyrikuuna

[16:3] Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak819. Maha Tinggi Allah daripada apa yang mereka persekutukan.
 
 
khalaqa al-insaana min nuthfatin fa-idzaa huwa khashiimun mubiinun

[16:4] Dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata.
 
 
waal-an'aama khalaqahaa lakum fiihaa dif-un wamanaafi'u waminhaa ta-kuluuna

[16:5] Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfa'at, dan sebahagiannya kamu makan.
 
 
walakum fiihaa jamaalun hiina turiihuuna wahiina tasrahuuna

[16:6] Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan.
 
 
watahmilu atsqaalakum ilaa baladin lam takuunuu baalighiihi illaa bisyiqqi al-anfusi inna rabbakum larauufun rahiimun

[16:7] Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
 
 
waalkhayla waalbighaala waalhamiira litarkabuuhaa waziinatan wayakhluqu maa laa ta'lamuuna

[16:8] dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal820, dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.
 
 
wa'alaa allaahi qashdu alssabiili waminhaa jaa-irun walaw syaa-a lahadaakum ajma'iina

[16:9] Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).
 
 
huwa alladzii anzala mina alssamaa-i maa-an lakum minhu syaraabun waminhu syajarun fiihi tusiimuuna

[16:10] Dia-lah, Yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu.
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 128 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2019, Dudung Abdussomad Toha