Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
"Jalan cinta selalu melahirkan perubahan besar dg cara yg sangat sederhana. Karena ia menjangkau pangkal hati secara langsung darimana segala perubahan dalam diri seseorang bermula. Bahkan ketika ia menggunakan kekerasan, cinta selalu mengubah efeknya, dan seketika ia berujung haru" (M. Anis Matta)
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


18. AL KAHFI (Gua)

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

fa-aradnaa an yubdilahumaa rabbuhumaa khayran minhu zakaatan wa-aqraba ruhmaan

[18:81] Dan kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya (kepada ibu bapaknya).
 
 
wa-ammaa aljidaaru fakaana lighulaamayni yatiimayni fii almadiinati wakaana tahtahu kanzun lahumaa wakaana abuuhumaa shaalihan fa-araada rabbuka an yablughaa asyuddahumaa wayastakhrijaa kanzahumaa rahmatan min rabbika wamaa fa'altuhu 'an amrii dzaalika ta/wiilu maa lam tasthi' 'alayhi shabraan

[18:82] Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang saleh, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu; dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya".
 
 
wayas-aluunaka 'an dzii alqarnayni qul sa-atluu 'alaykum minhu dzikraan

[18:83] Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Dzulkarnain. Katakanlah: "Aku akan bacakan kepadamu cerita tantangnya".
 
 
innaa makkannaa lahu fii al-ardhi waaataynaahu min kulli syay-in sababaan

[18:84] Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di (muka
 
 
fa-atba'a sababaan

[18:85] maka diapun menempuh suatu jalan.
 
 
hattaa idzaa balagha maghriba alsysyamsi wajadahaa taghrubu fii 'aynin hami-atin wawajada 'indahaa qawman qulnaa yaa dzaa alqarnayni immaa an tu'adzdziba wa-immaa an tattakhidza fiihim husnaan

[18:86] Hingga apabila dia telah sampai ketempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam887 di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat888. Kami berkata: "Hai Dzulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan889 terhadap mereka.
 
 
qaala ammaa man zhalama fasawfa nu'adzdzibuhu tsumma yuraddu ilaa rabbihi fayu'adzdzibuhu 'adzaaban nukraan

[18:87] Berkata Dzulkarnain: "Adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya, kemudian dia kembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya.
 
 
wa-ammaa man aamana wa'amila shaalihan falahu jazaa-an alhusnaa wasanaquulu lahu min amrinaa yusraan

[18:88] Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya (perintah) yang mudah dari perintah-perintah kami".
 
 
tsumma atba'a sababaan

[18:89] Kemudian dia menempuh jalan (yang lain).
 
 
hattaa idzaa balagha mathli'a alsysyamsi wajadahaa tathlu'u 'alaa qawmin lam naj'al lahum min duunihaa sitraan

[18:90] Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari (sebelah Timur) dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang Kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari (cahaya) matahari890 itu,
 
 
   
Halaman :  
9
Total: 110 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2018, Dudung Abdussomad Toha