Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
"Orang yang membaca Al Quran, lagi pula ia mahir, kelak mendapat tempat dalam syurga bersama-sama dengan rasul-rasul yang mulia lagi baik; dan orang yang membaca Al Quran, tetapi tidak mahir, membacanya tertegun-tegun dan tampak agak berat lidahnya (belum lancar) ia akan mendapat dua pahala." (HR. Bukhari & MUslim)
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


20. THAAHAA

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
thaa-haa

[20:1] Thaahaa912.
 
 
maa anzalnaa 'alayka alqur-aana litasyqaa

[20:2] Kami tidak menurunkan Al Qur'an ini kepadamu agar kamu menjadi susah;
 
 
illaa tadzkiratan liman yakhsyaa

[20:3] tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah),
 
 
tanziilan mimman khalaqa al-ardha waalssamaawaati al'ulaa

[20:4] yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi.
 
 
alrrahmaanu 'alaa al'arsyi istawaa

[20:5] (Yaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah. Yang bersemayam di atas 'Arsy913.
 
 
lahu maa fii alssamaawaati wamaa fii al-ardhi wamaa baynahumaa wamaa tahta altstsaraa

[20:6] Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah.
 
 
wa-in tajhar bialqawli fa-innahu ya'lamu alssirra wa-akhfaa

[20:7] Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi914.
 
 
allaahu laa ilaaha illaa huwa lahu al-asmaau alhusnaa

[20:8] Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Dia mempunyai al asmaaul husna (nama-nama yang baik),
 
 
wahal ataaka hadiitsu muusaa

[20:9] Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?
 
 
idz raaa naaran faqaala li-ahlihi umkutsuu innii aanastu naaran la'allii aatiikum minhaa biqabasin aw ajidu 'alaa alnnaari hudaan

[20:10] Ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya: "Tinggallah kamu (di sini), sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu".
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 135 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2019, Dudung Abdussomad Toha