Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
"Do'a seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah do'a yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakilnya, setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tsb berkata aamin dan engkaupun mendapatkan apa yang dia dapatkan"(HR Muslim)
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


20. THAAHAA

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
thaa-haa

[20:1] Thaahaa912.
 
 
maa anzalnaa 'alayka alqur-aana litasyqaa

[20:2] Kami tidak menurunkan Al Qur'an ini kepadamu agar kamu menjadi susah;
 
 
illaa tadzkiratan liman yakhsyaa

[20:3] tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah),
 
 
tanziilan mimman khalaqa al-ardha waalssamaawaati al'ulaa

[20:4] yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi.
 
 
alrrahmaanu 'alaa al'arsyi istawaa

[20:5] (Yaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah. Yang bersemayam di atas 'Arsy913.
 
 
lahu maa fii alssamaawaati wamaa fii al-ardhi wamaa baynahumaa wamaa tahta altstsaraa

[20:6] Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah.
 
 
wa-in tajhar bialqawli fa-innahu ya'lamu alssirra wa-akhfaa

[20:7] Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi914.
 
 
allaahu laa ilaaha illaa huwa lahu al-asmaau alhusnaa

[20:8] Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Dia mempunyai al asmaaul husna (nama-nama yang baik),
 
 
wahal ataaka hadiitsu muusaa

[20:9] Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?
 
 
idz raaa naaran faqaala li-ahlihi umkutsuu innii aanastu naaran la'allii aatiikum minhaa biqabasin aw ajidu 'alaa alnnaari hudaan

[20:10] Ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya: "Tinggallah kamu (di sini), sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu".
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 135 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2017, Dudung Abdussomad Toha