Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
"Orang yang membaca Al Quran, lagi pula ia mahir, kelak mendapat tempat dalam syurga bersama-sama dengan rasul-rasul yang mulia lagi baik; dan orang yang membaca Al Quran, tetapi tidak mahir, membacanya tertegun-tegun dan tampak agak berat lidahnya (belum lancar) ia akan mendapat dua pahala." (HR. Bukhari & MUslim)
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


25. AL FURQAAN (PEMBEDA)

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

waqaala alladziina laa yarjuuna liqaa-anaa lawlaa unzila 'alaynaa almalaa-ikatu aw naraa rabbanaa laqadi istakbaruu fii anfusihim wa'ataw 'utuwwan kabiiraan

[25:21] Berkatalah orang-orang yang tidak menanti-nanti pertemuan(nya) dengan Kami: "Mengapakah tidak diturunkan kepada kita malaikat atau (mengapa) kita (tidak) melihat Tuhan kita?" Sesungguhnya mereka memandang besar tentang diri mereka dan mereka benar-benar telah melampaui batas(dalam melakukan) kezaliman".
 
 
yawma yarawna almalaa-ikata laa busyraa yawma-idzin lilmujrimiina wayaquuluuna hijran mahjuuraan

[25:22] Pada hari mereka melihat malaikat1061 dihari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa mereka berkata: "Hijraan mahjuuraa1062.
 
 
waqadimnaa ilaa maa 'amiluu min 'amalin faja'alnaahu habaa-an mantsuuraan

[25:23] Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan1063, lalu kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan.
 
 
ash-haabu aljannati yawma-idzin khayrun mustaqarran wa-ahsanu maqiilaan

[25:24] Penghuni-penghuni surga pada hari itu palig baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya.
 
 
wayawma tasyaqqaqu alssamaau bialghamaami wanuzzila almalaa-ikatu tanziilaan

[25:25] Dan (ingatlah) hari (ketika) langit pecah belah mengeluarkan kabut putih dan diturunkanlah malaikat bergelombang-gelombang.
 
 
almulku yawma-idzin alhaqqu lilrrahmaani wakaana yawman 'alaa alkaafiriina 'asiiraan

[25:26] Kerajaan yang hak1064 pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan Yang Maha Pemurah. Dan adalah (hari itu), satu hari penuh kesukaran bagi orang-orang kafir.
 
 
wayawma ya'adhdhu alzhzhaalimu 'alaa yadayhi yaquulu yaa laytanii ittakhadztu ma'a alrrasuuli sabiilaan

[25:27] Dan (ingatlah) hari (ketika itu) orang yang zalim menggigit dua tangannya1065, seraya berkata: "Aduhai kiranya (dulu) aku mengambil jalan bersama-sama Rasul".
 
 
yaa waylataa laytanii lam attakhidz fulaanan khaliilaan

[25:28] Kecelakaan besarlah bagiku; kiranya aku (dulu) tidak menjadikan sifulan1066 itu teman akrab(ku).
 
 
laqad adhallanii 'ani aldzdzikri ba'da idz jaa-anii wakaana alsysyaythaanu lil-insaani khadzuulaan

[25:29] Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al Qur'an ketika Al Qur'an itu telah datang kepadaku. Dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia.
 
 
waqaala alrrasuulu yaa rabbi inna qawmii ittakhadzuu haadzaa alqur-aana mahjuuraan

[25:30] Berkatalah Rasul: "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al Qur'an itu sesuatu yang tidak diacuhkan".
 
 
   
Halaman :  
3
Total: 77 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2017, Dudung Abdussomad Toha