Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
"Rasulullah menjelaskan, tatkala ditanya oleh seorang sahabat, 'Wahai Rasulullah, apakah itu ghibah?' Lalu jawab Baginda, 'Menyebut sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu di belakangnya!' Kemudian Baginda ditanya lagi, 'Bagaimana sekiranya apa yang disebutkan ltu benar?' jawab Baginda, 'Kalau sekiranya apa yang disebutkan itu benar, maka itulah ghibah, tetapi jika sekiranya perkara itu tidak benar, maka engkau telah melakukan buhtan (pembohongan besar)'." (Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan At-Tarmizi)
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


26. ASY SYU'ARAA' (PARA PENYAIR)

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
thaa-siin-miim

[26:1] Thaa Siim Miim1074.
 
 
tilka aayaatu alkitaabi almubiini

[26:2] Inilah ayat-ayat Al Qur'an yang menerangkan.
 
 
la'allaka baakhi'un nafsaka allaa yakuunuu mu/miniina

[26:3] Boleh jadi kamu (Muhammad) akan membinasakan dirimu, karena mereka1075 tidak beriman.
 
 
in nasya/ nunazzil 'alayhim mina alssamaa-i aayatan fazhallat a'naaquhum lahaa khaadi'iina

[26:4] Jika kami kehendaki niscaya Kami menurunkan kepada mereka mu'jizat dari langit, maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.
 
 
wamaa ya/tiihim min dzikrin mina alrrahmaani muhdatsin illaa kaanuu 'anhu mu'ridhiina

[26:5] Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru1076 dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.
 
 
faqad kadzdzabuu fasaya/tiihim anbaau maa kaanuu bihi yastahzi-uuna

[26:6] Sungguh mereka telah mendustakan (Al Qur'an), maka kelak akan datang kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan.
 
 
awa lam yaraw ilaa al-ardhi kam anbatnaa fiihaa min kulli zawjin kariimin

[26:7] Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
 
 
inna fii dzaalika laaayatan wamaa kaana aktsaruhum mu/miniina

[26:8] Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah. Dan kebanyakan mereka tidak beriman.
 
 
wa-inna rabbaka lahuwa al'aziizu alrrahiimu

[26:9] Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
 
 
wa-idz naadaa rabbuka muusaa ani i/ti alqawma alzhzhaalimiina

[26:10] Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu menyeru Musa (dengan firman-Nya): "Datangilah kaum yang zalim itu,
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 227 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2019, Dudung Abdussomad Toha