Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
Iri hati dan dengki merupakan dosa dan sekaligus akar yang menumbuhkan dosa-dosa lain.
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


26. ASY SYU'ARAA' (PARA PENYAIR)

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
thaa-siin-miim

[26:1] Thaa Siim Miim1074.
 
 
tilka aayaatu alkitaabi almubiini

[26:2] Inilah ayat-ayat Al Qur'an yang menerangkan.
 
 
la'allaka baakhi'un nafsaka allaa yakuunuu mu/miniina

[26:3] Boleh jadi kamu (Muhammad) akan membinasakan dirimu, karena mereka1075 tidak beriman.
 
 
in nasya/ nunazzil 'alayhim mina alssamaa-i aayatan fazhallat a'naaquhum lahaa khaadi'iina

[26:4] Jika kami kehendaki niscaya Kami menurunkan kepada mereka mu'jizat dari langit, maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.
 
 
wamaa ya/tiihim min dzikrin mina alrrahmaani muhdatsin illaa kaanuu 'anhu mu'ridhiina

[26:5] Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru1076 dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.
 
 
faqad kadzdzabuu fasaya/tiihim anbaau maa kaanuu bihi yastahzi-uuna

[26:6] Sungguh mereka telah mendustakan (Al Qur'an), maka kelak akan datang kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan.
 
 
awa lam yaraw ilaa al-ardhi kam anbatnaa fiihaa min kulli zawjin kariimin

[26:7] Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
 
 
inna fii dzaalika laaayatan wamaa kaana aktsaruhum mu/miniina

[26:8] Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah. Dan kebanyakan mereka tidak beriman.
 
 
wa-inna rabbaka lahuwa al'aziizu alrrahiimu

[26:9] Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
 
 
wa-idz naadaa rabbuka muusaa ani i/ti alqawma alzhzhaalimiina

[26:10] Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu menyeru Musa (dengan firman-Nya): "Datangilah kaum yang zalim itu,
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 227 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2019, Dudung Abdussomad Toha