Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
"Orang yang tanggung sudah mulai menghambat rasa tertekan selama situasi berlangsung. Mereka adalah orang2 optimistis dan berorientasi pada tindakan. Jika ada yang kurang beres dalam hidup mereka, mereka langsung berpikir tentang bagaimana cara memperbaikinya". (Richard Davidson)
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


31. LUQMAN

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
alif-laam-miim

[31:1] Alif Laam Miim1179
 
 
tilka aayaatu alkitaabi alhakiimi

[31:2] Inilah ayat-ayat Al Quraan yang mengandung hikmat,
 
 
hudan warahmatan lilmuhsiniina

[31:3] menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan,
 
 
alladziina yuqiimuuna alshshalaata wayu/tuuna alzzakaata wahum bial-aakhirati hum yuuqinuuna

[31:4] (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat.
 
 
ulaa-ika 'alaa hudan min rabbihim waulaa-ika humu almuflihuuna

[31:5] Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
 
 
wamina alnnaasi man yasytarii lahwa alhadiitsi liyudhilla 'an sabiili allaahi bighayri 'ilmin wayattakhidzahaa huzuwan ulaa-ika lahum 'adzaabun muhiinun

[31:6] Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.
 
 
wa-idzaa tutlaa 'alayhi aayaatunaa wallaa mustakbiran ka-an lam yasma'haa ka-anna fii udzunayhi waqran fabasysyirhu bi'adzaabin aliimin

[31:7] Dan apabila dibacakan kepadanya1180 ayat-ayat Kami dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya; maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.
 
 
inna alladziina aamanuu wa'amiluu alshshaalihaati lahum jannaatu alnna'iimi

[31:8] Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh keni'matan,
 
 
khaalidiina fiihaa wa'da allaahi haqqan wahuwa al'aziizu alhakiimu

[31:9] Kekal mereka di dalamnya; sebagai janji Allah yang benar. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
 
 
khalaqa alssamaawaati bighayri 'amadin tarawnahaa wa-alqaa fii al-ardhi rawaasiya an tamiida bikum wabatstsa fiihaa min kulli daabbatin wa-anzalnaa mina alssamaa-i maa-an fa-anbatnaa fiihaa min kulli zawjin kariimin

[31:10] Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala macam jenis binatang. Dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 34 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2018, Dudung Abdussomad Toha