Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
"Pergunakan lima peluang sebelum datang yang lima: Masa muda sebelum tiba masa tua, masa sehat sebelum tiba masa sakit, masa lapang sebelum tiba masa sibuk, masa kaya sebelum tiba masa miskin, dan masa hidup sebelum tiba masa mati" (Al-hadits)
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


34. SABA' (KAUM SABA')

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
alhamdu lillaahi alladzii lahu maa fii alssamaawaati wamaa fii al-ardhi walahu alhamdu fii al-aakhirati wahuwa alhakiimu alkhabiiru

[34:1] Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang di langit dan apa yang di bumi dan bagi-Nya (pula) segala puji di akhirat. Dan Dia-lah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.
 
 
ya'lamu maa yaliju fii al-ardhi wamaa yakhruju minhaa wamaa yanzilu mina alssamaa-i wamaa ya'ruju fiihaa wahuwa alrrahiimu alghafuuru

[34:2] Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang ke luar dari padanya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dia-lah Yang Maha Penyayang lagi Maha Pengampun.
 
 
waqaala alladziina kafaruu laa ta/tiinaa alssaa'atu qul balaa warabbii lata/tiyannakum 'aalimi alghaybi laa ya'zubu 'anhu mitsqaalu dzarratin fii alssamaawaati walaa fii al-ardhi walaa ashgharu min dzaalika walaa akbaru illaa fii kitaabin mubiinin

[34:3] Dan orang-orang yang kafir berkata: "Hari berbangkit itu tidak akan datang kepada kami". Katakanlah: "Pasti datang, demi Tuhanku Yang Mengetahui yang ghaib, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada tersembunyi daripada-Nya sebesar zarrahpun yang ada di langit dan yang ada di bumi dan tidak ada (pula) yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar, melainkan tersebut dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)",
 
 
liyajziya alladziina aamanuu wa'amiluu alshshaalihaati ulaa-ika lahum maghfiratun warizqun kariimun

[34:4] supaya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Mereka itu adalah orang-orang yang baginya ampunan dan rezki yang mulia.
 
 
waalladziina sa'aw fii aayaatinaa mu'aajiziina ulaa-ika lahum 'adzaabun min rijzin aliimin

[34:5] Dan orang-orang yang berusaha untuk (menentang) ayat-ayat Kami dengan anggapan mereka dapat melemahkan (menggagalkan azab Kami), mereka itu memperoleh azab, yaitu (jenis) azab yang pedih.
 
 
wayaraa alladziina uutuu al'ilma alladzii unzila ilayka min rabbika huwa alhaqqa wayahdii ilaa shiraathi al'aziizi alhamiidi

[34:6] Dan orang-orang yang diberi ilmu (Ahli Kitab) berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itulah yang benar dan menunjuki (manusia) kepada jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.
 
 
waqaala alladziina kafaruu hal nadullukum 'alaa rajulin yunabbi-ukum idzaa muzziqtum kulla mumazzaqin innakum lafii khalqin jadiidin

[34:7] Dan orang-orang kafir berkata (kepada teman-temannya). "Maukah kamu kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki1235 yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, sesungguhnya kamu benar-benar (akan dibangkitkan kembali) dalam ciptaan yang baru?
 
 
aftaraa 'alaa allaahi kadziban am bihi jinnatun bali alladziina laa yu/minuuna bial-aakhirati fii al'adzaabi waaldhdhalaali alba'iidi

[34:8] Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah ataukah ada padanya penyakit gila?" (Tidak), tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh.
 
 
afalam yaraw ilaa maa bayna aydiihim wamaa khalfahum mina alssamaa-i waal-ardhi in nasya/ nakhsif bihimu al-ardha aw nusqith 'alayhim kisafan mina alssamaa-i inna fii dzaalika laaayatan likulli 'abdin muniibin

[34:9] Maka apakah mereka tidak melihat langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika Kami menghendaki, niscaya Kami benamkan mereka di bumi atau Kami jatuhkan kepada mereka gumpalan dari langit. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Tuhan) bagi setiap hamba yang kembali (kepada-Nya).
 
 
walaqad aataynaa daawuuda minnaa fadhlan yaa jibaalu awwibii ma'ahu waalththhayra wa-alannaa lahu alhadiida

[34:10] Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud kurnia dari Kami. (Kami berfirman): "Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud", dan Kami telah melunakkan besi untuknya,
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 54 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2019, Dudung Abdussomad Toha