Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
Rasulullah saw. bersabda, " Satu hukum Allah yang benar-benar diterapkan di muka bumi adalah lebih baik bagi penduduk bumi dari pada mereka diberi hujan selama empat puluh pagi." (HR Ibnu Majah, Ahmad, an-Nasa)
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


36. YAA SIIN

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
yaa-siin

[36:1] Yaa siin1264
 
 
waalqur-aani alhakiimi

[36:2] Demi Al Quraan yang penuh hikmah,
 
 
innaka lamina almursaliina

[36:3] Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul,
 
 
'alaa shiraathin mustaqiimin

[36:4] (yang berada) diatas jalan yang lurus,
 
 
tanziila al'aziizi alrrahiimi

[36:5] (sebagai wahyu) yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang,
 
 
litundzira qawman maa undzira aabaauhum fahum ghaafiluuna

[36:6] Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
 
 
laqad haqqa alqawlu 'alaa aktsarihim fahum laa yu/minuuna

[36:7] Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, kerena mereka tidak beriman.
 
 
innaa ja'alnaa fii a'naaqihim aghlaalan fahiya ilaa al-adzqaani fahum muqmahuuna

[36:8] Sesungguhnya Kami telah memasang belenggu dileher mereka, lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah.
 
 
waja'alnaa min bayni aydiihim saddan wamin khalfihim saddan fa-aghsyaynaahum fahum laa yubshiruuna

[36:9] Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding (pula), dan Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.
 
 
wasawaaun 'alayhim a-andzartahum am lam tundzirhum laa yu/minuuna

[36:10] Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 83 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2019, Dudung Abdussomad Toha