Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
"Di hariku yang mana aku dapat melarikan diri dari maut? Di hari yang tidak ditakdirkan? atau, di hari yang ditakdirkan? Hari yang tidak ditakdirkan, aku tidak kuatir terhadapnya. Dan dari hari yang ditakdirkan, sikap kuatir tidaklah menyelamatkan" (Ali bin Abi Thalib)
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


36. YAA SIIN

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
yaa-siin

[36:1] Yaa siin1264
 
 
waalqur-aani alhakiimi

[36:2] Demi Al Quraan yang penuh hikmah,
 
 
innaka lamina almursaliina

[36:3] Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul,
 
 
'alaa shiraathin mustaqiimin

[36:4] (yang berada) diatas jalan yang lurus,
 
 
tanziila al'aziizi alrrahiimi

[36:5] (sebagai wahyu) yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang,
 
 
litundzira qawman maa undzira aabaauhum fahum ghaafiluuna

[36:6] Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
 
 
laqad haqqa alqawlu 'alaa aktsarihim fahum laa yu/minuuna

[36:7] Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, kerena mereka tidak beriman.
 
 
innaa ja'alnaa fii a'naaqihim aghlaalan fahiya ilaa al-adzqaani fahum muqmahuuna

[36:8] Sesungguhnya Kami telah memasang belenggu dileher mereka, lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah.
 
 
waja'alnaa min bayni aydiihim saddan wamin khalfihim saddan fa-aghsyaynaahum fahum laa yubshiruuna

[36:9] Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding (pula), dan Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.
 
 
wasawaaun 'alayhim a-andzartahum am lam tundzirhum laa yu/minuuna

[36:10] Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 83 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2018, Dudung Abdussomad Toha