Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
Setiap orang yang kita jumpai dalam hidup membawa suatu misi mengajar kita sesuatu yang baru.
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


38. SHAAD

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
shaad waalqur-aani dzii aldzdzikri

[38:1] Shaad, demi Al Qur'an yang mempunyai keagungan.
 
 
bali alladziina kafaruu fii 'izzatin wasyiqaaqin

[38:2] Sebenarnya orang-orang kafir itu (berada) dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.
 
 
kam ahlaknaa min qablihim min qarnin fanaadaw walaata hiina manaasin

[38:3] Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah Kami binasakan, lalu mereka meminta tolong padahal (waktu itu) bukanlah saat untuk lari melepaskan diri.
 
 
wa'ajibuu an jaa-ahum mundzirun minhum waqaala alkaafiruuna haatsa saahirun kadzdzaabun

[38:4] Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan (rasul) dari kalangan mereka; dan orang-orang kafir berkata: "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta".
 
 
aja'ala al-aalihata ilaahan waahidan inna haadzaa lasyay-un 'ujaabun

[38:5] Mengapa ia menjadikan tuhan-tuhan itu Tuhan Yang Satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.
 
 
wainthalaqa almalau minhum ani imsyuu waishbiruu 'alaa aalihatikum inna haadzaa lasyay-un yuraadu

[38:6] Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka (seraya berkata): "Pergilah kamu dan tetaplah (menyembah) tuhan-tuhanmu, sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki1297.
 
 
maa sami'naa bihaadzaa fii almillati al-aakhirati in haadzaa illaa ikhtilaaqun

[38:7] Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir1298; ini (mengesakan Allah), tidak lain hanyalah (dusta) yang diada-adakan,
 
 
aunzila 'alayhi aldzdzikru min bayninaa bal hum fii syakkin min dzikrii bal lammaa yadzuuquu 'adzaabi

[38:8] mengapa Al Qur'an itu diturunkan kepadanya di antara kita?" Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al Qur'an-Ku, dan sebenarnya mereka belum merasakan azab-Ku.
 
 
am 'indahum khazaa-inu rahmati rabbika al'aziizi alwahhaabi

[38:9] Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu Yang Maha Perkasa lagi Maha Pemberi ?
 
 
am lahum mulku alssamaawaati waal-ardhi wamaa baynahumaa falyartaquu fii al-asbaabi

[38:10] Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? (Jika ada), maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga (ke langit).
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 88 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2019, Dudung Abdussomad Toha