Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
Rasulullah saw. bersabda, "Orang yang paling aku benci dan yang paling jauh majelisnya dari aku pada hari kiamat adalah orang yang banyak omong, yang membuat dan bicara seenaknya, serta yang menyombongkan diri (angkuh)." (HR Ahmad, Ibnu Hibban, Abu Nuaim)
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


43. AZ ZUKHRUF (PERHIASAN)

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
haa-miim

[43:1] Haa Miim1349.
 
 
waalkitaabi almubiini

[43:2] Demi Kitab (Al Qur'an) yang menerangkan.
 
 
innaa ja'alnaahu qur-aanan 'arabiyyan la'allakum ta'qiluunaa

[43:3] Sesungguhnya Kami menjadikan Al Qur'an dalam bahasa Arab supaya kamu memahami(nya).
 
 
wa-innahu fii ummi alkitaabi ladaynaa la'aliyyun hakiimun

[43:4] Dan sesungguhnya Al Qur'an itu dalam induk Al Kitab (Lauh Mahfuzh) di sisi Kami, adalah benar-benar tinggi (nilainya) dan amat banyak mengandung hikmah.
 
 
afanadhribu 'ankumu aldzdzikra shafhan an kuntum qawman musrifiina

[43:5] Maka apakah Kami akan berhenti menurunkan Al Qur'an kepadamu, karena kamu adalah kaum yang melampaui batas?
 
 
wakam arsalnaa min nabiyyin fii al-awwaliina

[43:6] Berapa banyaknya nabi-nabi yang telah Kami utus kepada umat-umat yang terdahulu.
 
 
wamaa ya/tiihim min nabiyyin illaa kaanuu bihi yastahzi-uuna

[43:7] Dan tiada seorang nabipun datang kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya.
 
 
fa-ahlaknaa asyadda minhum bathsyan wamadaa matsalu al-awwaliina

[43:8] Maka telah Kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya dari mereka itu (musyrikin Mekah) dan telah terdahulu (tersebut dalam Al Qur'an) perumpamaan umat-umat masa dahulu.
 
 
wala-in sa-altahum man khalaqa alssamaawaati waal-ardha layaquulunna khalaqahunna al'aziizu al'aliimu

[43:9] Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?", niscaya mereka akan menjawab: "Semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui".
 
 
alladzii ja'ala lakumu al-ardha mahdan waja'ala lakum fiihaa subulan la'allakum tahtaduuna

[43:10] Yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai tempat menetap dan Dia membuat jalan-jalan di atas bumi untuk kamu supaya kamu mendapat petunjuk.
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 89 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2019, Dudung Abdussomad Toha