Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
'yang disebut bijaksana adalah yang mengingati pengalaman, sebaik-baik pengalaman adalah yang senantiasa menjadi peringatan bagimu.' [wasiat Imam Ali]
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


44. AD DUKHAAN (KABUT)

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
haa-miim

[44:1] Haa miim1369.
 
 
waalkitaabi almubiini

[44:2] Demi Kitab (Al Qur'an) yang menjelaskan,
 
 
innaa anzalnaahu fii laylatin mubaarakatin innaa kunnaa mundziriina

[44:3] sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi1370 dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan.
 
 
fiihaa yufraqu kullu amrin hakiimin

[44:4] Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah1371,
 
 
amran min 'indinaa innaa kunnaa mursiliina

[44:5] (yaitu) urusan yang besar dari sisi Kami. Sesungguhnya Kami adalah Yang mengutus rasul-rasul,
 
 
rahmatan min rabbika innahu huwa alssamii'u al'aliimu

[44:6] sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui,
 
 
rabbi alssamaawaati waal-ardhi wamaa baynahumaa in kuntum muuqiniina

[44:7] Tuhan Yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu adalah orang yang meyakini.
 
 
laa ilaaha illaa huwa yuhyii wayumiitu rabbukum warabbu aabaa-ikumu al-awwaliina

[44:8] Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang menghidupkan dan Yang mematikan (Dialah) Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu.
 
 
bal hum fii syakkin yal'abuuna

[44:9] Tetapi mereka bermain-main dalam keragu-raguan.
 
 
fairtaqib yawma ta/tii alssamaau bidukhaanin mubiinin

[44:10] Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata1372,
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 59 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2019, Dudung Abdussomad Toha