Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
Ikhlas dan tauhid adalah pohon yang ditanam di taman hati, Amal perbuatan adalah cabang-cabangnya, sedangkan buah-buahnya adalah kehidupan yang baik di dunia dan kenikmatan abadi di alam akhirat. (Ibnul-Qayyim)
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


45. AL JAATZIYAH (YANG BERLUTUT)

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
haa-miim

[45:1] Haa Miim1382
 
 
tanziilu alkitaabi mina allaahi al'aziizi alhakiimi

[45:2] Kitab (ini) diturunkan dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
 
 
inna fii alssamaawaati waal-ardhi laaayaatin lilmu/miniina

[45:3] Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) untuk orang-orang yang beriman.
 
 
wafii khalqikum wamaa yabutstsu min daabbatin aayaatun liqawmin yuuqinuuna

[45:4] Dan pada penciptakan kamu dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran (di muka bumi) terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) untuk kaum yang meyakini,
 
 
waikhtilaafi allayli waalnnahaari wamaa anzala allaahu mina alssamaa-i min rizqin fa-ahyaa bihi al-ardha ba'da mawtihaa watashriifi alrriyaahi aayaatun liqawmin ya'qiluuna

[45:5] dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit lalu dihidupkan-Nya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya; dan pada perkisaran angin terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berakal.
 
 
tilka aayaatu allaahi natluuhaa 'alayka bialhaqqi fabi-ayyi hadiitsin ba'da allaahi waaayaatihi yu/minuuna

[45:6] Itulah ayat-ayat Allah yang Kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya; maka dengan perkataan manakah lagi mereka akan beriman sesudah (kalam) Allah dan keterangan-keterangan-Nya.
 
 
waylun likulli affaakin atsiimin

[45:7] Kecelakaan besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa,
 
 
yasma'u aayaati allaahi tutlaa 'alayhi tsumma yushirru mustakbiran ka-an lam yasma'haa fabasysyirhu bi'adzaabin aliimin

[45:8] dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka beri khabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.
 
 
wa-idzaa 'alima min aayaatinaa syay-an ittakhadzahaa huzuwan ulaa-ika lahum 'adzaabun muhiinun

[45:9] Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat Kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah1383 yang memperoleh azab yang menghinakan.
 
 
min waraa-ihim jahannamu walaa yughnii 'anhum maa kasabuu syay-an walaa maa ittakhadzuu min duuni allaahi awliyaa-a walahum 'adzaabun 'azhiimun

[45:10] Di hadapan mereka neraka Jahannam dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula berguna apa yang mereka jadikan sebagai sembahan-sembahan (mereka) dari selain Allah. Dan bagi mereka azab yang besar.
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 37 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2018, Dudung Abdussomad Toha