Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
“Setiap amal itu ada masa semangatnya, dan pada setiap masa semangat itu ada masa futur (bosan). Barangsiapa yang ketika futur tetap berpegang kepada sunnahku, maka sesungguhnya ia telah memperoleh petunjuk dan barangsiapa yang ketika futur berpegang kepada selain sunnahku, maka sesungguhnya ia telah tersesat.” (HR al-Bazaar)
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


53. AN NAJM (BINTANG)

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
waalnnajmi idzaa hawaa

[53:1] Demi bintang ketika terbenam.
 
 
maa dhalla shaahibukum wamaa ghawaa

[53:2] kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru.
 
 
wamaa yanthiqu 'ani alhawaa

[53:3] dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quraan) menurut kemauan hawa nafsunya.
 
 
in huwa illaa wahyun yuuhaa

[53:4] Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).
 
 
'allamahu syadiidu alquwaa

[53:5] yang diajarkan kepadanya oleh (jibril) yang sangat kuat.
 
 
dzuu mirratin faistawaa

[53:6] yang mempunyai akal yang cerdas; dan (jibril itu) menampakkan diri dengan rupa yang asli.
 
 
wahuwa bial-ufuqi al-a'laa

[53:7] sedang dia berada di ufuk yang tinggi.
 
 
tsumma danaa fatadallaa

[53:8] Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi.
 
 
fakaana qaaba qawsayni aw adnaa

[53:9] maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah atau lebih dekat (lagi).
 
 
fa-awhaa ilaa 'abdihi maa awhaa

[53:10] Lalu dia menyampaikan kepada hambaNya (Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan.
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 62 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2018, Dudung Abdussomad Toha