Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
Dari Abu Hurairah, Rasulullah s.a.w. bersabda:"Kalian bila tidur, maka syetan membuat 3 ikatan di kepala kalian yang membuat tidur kalian nyenyak, kalau kalian bangun dan berdzikir kepada Allah maka lepaslah satu ikatan, kalau wudlu maka lepaslah ikatan kedua dan ketika sholat maka lepaslah ikatan ketiga, maka kalian akan bangun pagi dengan giat dan hati yang bersih, kalau tidak maka kalian akan bangun malas dengan hati yang keruh" (H. R. Muslim)
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


53. AN NAJM (BINTANG)

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
waalnnajmi idzaa hawaa

[53:1] Demi bintang ketika terbenam.
 
 
maa dhalla shaahibukum wamaa ghawaa

[53:2] kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru.
 
 
wamaa yanthiqu 'ani alhawaa

[53:3] dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quraan) menurut kemauan hawa nafsunya.
 
 
in huwa illaa wahyun yuuhaa

[53:4] Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).
 
 
'allamahu syadiidu alquwaa

[53:5] yang diajarkan kepadanya oleh (jibril) yang sangat kuat.
 
 
dzuu mirratin faistawaa

[53:6] yang mempunyai akal yang cerdas; dan (jibril itu) menampakkan diri dengan rupa yang asli.
 
 
wahuwa bial-ufuqi al-a'laa

[53:7] sedang dia berada di ufuk yang tinggi.
 
 
tsumma danaa fatadallaa

[53:8] Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi.
 
 
fakaana qaaba qawsayni aw adnaa

[53:9] maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah atau lebih dekat (lagi).
 
 
fa-awhaa ilaa 'abdihi maa awhaa

[53:10] Lalu dia menyampaikan kepada hambaNya (Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan.
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 62 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2018, Dudung Abdussomad Toha