Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
Setiap orang yang kita jumpai dalam hidup membawa suatu misi mengajar kita sesuatu yang baru.
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


54. AL QAMAR (BULAN)

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
iqtarabati alssaa'atu wainsyaqqa alqamaru

[54:1] Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan1435.
 
 
wa-in yaraw aayatan yu'ridhuu wayaquuluu sihrun mustamirrun

[54:2] Dan jika mereka (orang-orang musyrikin) melihat suatu tanda (mu'jizat), mereka berpaling dan berkata: "(Ini adalah) sihir yang terus menerus".
 
 
wakadzdzabuu waittaba'uu ahwaa-ahum wakullu amrin mustaqirrun

[54:3] Dan mereka mendutakan (Nabi) dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya1436
 
 
walaqad jaa-ahum mina al-anbaa-i maa fiihi muzdajarun

[54:4] Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan (dari kekafiran).
 
 
hikmatun baalighatun famaa tughnii alnnudzuru

[54:5] Itulah suatu hikmah yang sempurna maka peringatan-peringatan itu tidak berguna (bagi mereka).
 
 
fatawalla 'anhum yawma yad'u alddaa'i ilaa syay-in nukurin

[54:6] Maka berpalinglah kamu dari mereka. (Ingatlah) hari (ketika) seorang penyeru (malaikat) menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan (hari pembalasan),
 
 
khusysya'an abshaaruhum yakhrujuuna mina al-ajdaatsi ka-annahum jaraadun muntasyirun

[54:7] sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang beterbangan
 
 
muhthi'iina ilaa alddaa'i yaquulu alkaafiruuna haadzaa yawmun 'asirun

[54:8] mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata: "Ini adalah hari yang berat."
 
 
kadzdzabat qablahum qawmu nuuhin fakadzdzabuu 'abdanaa waqaaluu majnuunun waizdujira

[54:9] Sebelum mereka, telah mendustakan (pula) kamu Nuh, maka mereka mendustakan hamba Kami (Nuh) dan mengatakan: "Dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman).
 
 
fada'aa rabbahu annii maghluubun faintashir

[54:10] Maka dia mengadu kepada Tuhannya: "bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu menangkanlah (aku)."
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 55 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2019, Dudung Abdussomad Toha