Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
"Akar dari kesalahan itu ada tiga. Pertama, kesombongan. Itulah yang menyebabkan iblis mengalami apa yang ia alami. Kedua, keserakahan, dan itulah yang mengeluarkan Adam dari Surga. Ketiga, kedengkian, dan itulah yang menjadikan salah satu anak Adam membunuh saudaranya. Maka barangsiapa berlindung dari keburukan tiga akar kesalahan itu, sesungguhnya ia telah melindungi dirinya dengan sebenar-benarnya. Karena kekafiran itu bersumber dari kesombongan. Karena kemaksiatan itu sumbernya keserakahan. Sedang kezhaliman itu sumbernya kedengkian." (Ibnu Qoyyim)
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


55. AR RAHMAAN (YANG MAHA PEMURAH)

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
alrrahmaanu

[55:1] (Tuhan) Yang Maha Pemurah,
 
 
'allama alqur-aana

[55:2] Yang telah mengajarkan al Quraan.
 
 
khalaqa al-insaana

[55:3] Dia menciptakan manusia.
 
 
'allamahu albayaana

[55:4] Mengajarnya pandai berbicara.
 
 
alsysyamsu waalqamaru bihusbaanin

[55:5] Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.
 
 
waalnnajmu waalsysyajaru yasjudaani

[55:6] Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada Nya.
 
 
waalssamaa-a rafa'ahaa wawadha'a almiizaana

[55:7] Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan).
 
 
allaa tathghaw fii almiizaani

[55:8] Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.
 
 
wa-aqiimuu alwazna bialqisthi walaa tukhsiruu almiizaana

[55:9] Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.
 
 
waal-ardha wadha'ahaa lil-anaami

[55:10] Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya).
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 78 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2017, Dudung Abdussomad Toha