Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
"Dari Abu Hurairah ra. dari Rasulillah saw beliau berkata:"Ada dua golongan dari ahli neraka yang belum aku lihat saat ini; pertama, satu kaum yang membawa cemeti (cambuk) seperti ekor sapi. Mereka memukul manusia dengan cemeti tersebut. Kedua, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang (nisa'un kasiyatun 'ariyat). Mereka berlengang-lenggok dan menggoyang-goyangkan kepala mereka seperti ponok unta yang condong. Wanita-wanita tersebut tidak akan masuk surga dan tidak dapat mencium baunya pun. Padahal bau surga itu dapat tercium dari jarak sekian dan sekian"(HR. Muslim).
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


56. AL WAAQI'AH (HARI KIAMAT)

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
idzaa waqa'ati alwaaqi'atu

[56:1] Apabila terjadi hari kiamat,
 
 
laysa liwaq'atihaa kaadzibatun

[56:2] tidak seorangpun dapat berdusta tentang kejadiannya.
 
 
khaafidhatun raafi'atun

[56:3] (Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan meninggikan (golongan yang lain),
 
 
idzaa rujjati al-ardhu rajjaan

[56:4] apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya,
 
 
wabussati aljibaalu bassaan

[56:5] dan gunung-gunung dihancur luluhkan seluluh-luluhnya,
 
 
fakaanat habaa-an munbatstsaan

[56:6] maka jadilah ia debu yang beterbangan,
 
 
wakuntum azwaajan tsalaatsatan

[56:7] dan kamu menjadi tiga golongan.
 
 
fa-ash-haabu almaymanati maa ash-haabu almaymanati

[56:8] Yaitu golongan kanan1449. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
 
 
wa-ash-haabu almasy-amati maa ash-haabu almasy-amati

[56:9] Dan golongan kiri1450. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
 
 
waalssaabiquuna alssaabiquuna

[56:10] Dan orang-orang yang beriman paling dahulu,
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 96 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2019, Dudung Abdussomad Toha