Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
"Minta tolonglah kepada Allah dan janganlah menjadi lemah. Jika engkau ditimpa sesuatu maka janganlah mengatakan: 'Seandainya aku mengerjakan begini maka akan menjadi begitu!'. Tetapi katakanlah: 'itu semua adalah takdir Allah, apa yang dikehendaki-Nya dikerjakan-Nya'. Sebab kalimat 'Seandainya...'itu akan membuka pintu buat setan".(Al-Hadits)
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


68. AL QALAM (KALAM)

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
nuun waalqalami wamaa yasthuruuna

[68:1] Nun1490, demi kalam dan apa yang mereka tulis,
 
 
maa anta bini'mati rabbika bimajnuunin

[68:2] berkat ni'mat Tuhanmu kamu (Muhammad) sekali-kali bukan orng gila.
 
 
wa-inna laka la-ajran ghayra mamnuunin

[68:3] Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya.
 
 
wa-innaka la'alaa khuluqin 'azhiimin

[68:4] Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.
 
 
fasatubshiru wayubshiruuna

[68:5] Maka kelak kamu akan melihat dan mereka (orang-orang kafir)pun akan melihat,
 
 
bi-ayyikumu almaftuunu

[68:6] siapa di antara kamu yang gila.
 
 
inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabiilihi wahuwa a'lamu bialmuhtadiina

[68:7] Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah Yang Paling Mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya; dan Dia-lah Yang Paling Mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
 
 
falaa tuthi'i almukadzdzibiina

[68:8] Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan (ayat-ayat Allah).
 
 
wadduu law tudhinu fayudhinuuna

[68:9] Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak lalu mereka bersikap lunak (pula kepadamu).
 
 
walaa tuthi' kulla hallaafin mahiinin

[68:10] Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina,
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 52 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2018, Dudung Abdussomad Toha