Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
Dalam Islam mengajak umat agar senantiasa menjaga lisan. Dengan begitu, lisan menjadi selalu digunakan untuk sesuatu yang baik, tidak bertentangan dengan kehendak Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, "Lisan orang yang berakal muncul dari balik hati nuraninya. Maka ketika hendak berbicara, terlebih dahulu ia kembali pada nuraninya. Apabila ada manfaat baginya, ia berbicara dan apabila dapat berbahaya, maka ia menahan diri. Sementara hati orang yang bodoh berada di mulut, ia berbicara sesuai apa saja yang ia maui." (HR Bukhari-Muslim).
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


68. AL QALAM (KALAM)

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
nuun waalqalami wamaa yasthuruuna

[68:1] Nun1490, demi kalam dan apa yang mereka tulis,
 
 
maa anta bini'mati rabbika bimajnuunin

[68:2] berkat ni'mat Tuhanmu kamu (Muhammad) sekali-kali bukan orng gila.
 
 
wa-inna laka la-ajran ghayra mamnuunin

[68:3] Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya.
 
 
wa-innaka la'alaa khuluqin 'azhiimin

[68:4] Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.
 
 
fasatubshiru wayubshiruuna

[68:5] Maka kelak kamu akan melihat dan mereka (orang-orang kafir)pun akan melihat,
 
 
bi-ayyikumu almaftuunu

[68:6] siapa di antara kamu yang gila.
 
 
inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabiilihi wahuwa a'lamu bialmuhtadiina

[68:7] Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah Yang Paling Mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya; dan Dia-lah Yang Paling Mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
 
 
falaa tuthi'i almukadzdzibiina

[68:8] Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan (ayat-ayat Allah).
 
 
wadduu law tudhinu fayudhinuuna

[68:9] Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak lalu mereka bersikap lunak (pula kepadamu).
 
 
walaa tuthi' kulla hallaafin mahiinin

[68:10] Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina,
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 52 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2017, Dudung Abdussomad Toha