Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
"Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? Maka Maha Tinggi Allah raja yang sebenarnya". (QS. Al-Mu'minuun:115-116)
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


69. AL HAAQQAH (HARI KIAMAT)

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
alhaaqqatu

[69:1] Hari kiamat1502
 
 
maa alhaaqqatu

[69:2] apakah hari kiamat itu?
 
 
wamaa adraaka maa alhaaqqatu

[69:3] Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
 
 
kadzdzabat tsamuudu wa'aadun bialqaari'ati

[69:4] Kaum Tsamud dan 'Aad telah mendustakan hari kiamat1503.
 
 
fa-ammaa tsamuudu fauhlikuu bialththaaghiyati

[69:5] Adapun kaum Tsamud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa1504.
 
 
wa-ammaa 'aadun fauhlikuu biriihin sharsharin 'aatiyatin

[69:6] Adapun kaum 'Aad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang,
 
 
sakhkharahaa 'alayhim sab'a layaalin watsamaaniyata ayyaamin husuuman fataraa alqawma fiihaa shar'aa ka-annahum a'jaazu nakhlin khaawiyatun

[69:7] yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus; maka kamu lihat kaum 'Aad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong (lapuk).
 
 
fahal taraa lahum min baaqiyatin

[69:8] Maka kamu tidak melihat seorangpun yang tinggal di antara mereka1505.
 
 
wajaa-a fir'awnu waman qablahu waalmu/tafikaatu bialkhaathi-ati

[69:9] Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan (penduduk) negeri-negeri yang dijungkir balikkan karena kesalahan yang besar1506.
 
 
fa'ashaw rasuula rabbihim fa-akhadzahum akhdzatan raabiyatan

[69:10] Maka (masing-masing) mereka mendurhakai rasul Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 52 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2018, Dudung Abdussomad Toha