Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
“Sesungguhnya Allah jika mnghendaki mbinasakan seorang hamba, mk Dia mncabut dari orang itu rasa malu. Jika telah tercabut darinya rasa malu, engkau tidak menjumpai orang itu kecuali bergelimang dosa. Jika engkau tidak menjumpai kecuali bergelimang dosa, dicabut (pula) dari dirinya amanah. Apabila telah dicabut darinya amanah, engkau tidak menjumpainya kecuali sebagai orang yang berkhianat dan dikhianati. Jika engkau tidak menjumpainya kecuali dalam keadaan berkhianat dan dikhianati, maka dicabut darinya rahmat (Allah). Apabila telah dicabut darinya rahmat (Allah), engkau tidak menjumpainya kecuali dalam keadaan terkutuk dan terlaknat. Jika engkau tidak menjumpainya kecuali dalam keadaan terkutuk dan terlaknat, maka dicabut darinya ikatan dengan Islam”. (HR. Ibnu Majah)
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


69. AL HAAQQAH (HARI KIAMAT)

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
alhaaqqatu

[69:1] Hari kiamat1502
 
 
maa alhaaqqatu

[69:2] apakah hari kiamat itu?
 
 
wamaa adraaka maa alhaaqqatu

[69:3] Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
 
 
kadzdzabat tsamuudu wa'aadun bialqaari'ati

[69:4] Kaum Tsamud dan 'Aad telah mendustakan hari kiamat1503.
 
 
fa-ammaa tsamuudu fauhlikuu bialththaaghiyati

[69:5] Adapun kaum Tsamud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa1504.
 
 
wa-ammaa 'aadun fauhlikuu biriihin sharsharin 'aatiyatin

[69:6] Adapun kaum 'Aad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang,
 
 
sakhkharahaa 'alayhim sab'a layaalin watsamaaniyata ayyaamin husuuman fataraa alqawma fiihaa shar'aa ka-annahum a'jaazu nakhlin khaawiyatun

[69:7] yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus; maka kamu lihat kaum 'Aad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong (lapuk).
 
 
fahal taraa lahum min baaqiyatin

[69:8] Maka kamu tidak melihat seorangpun yang tinggal di antara mereka1505.
 
 
wajaa-a fir'awnu waman qablahu waalmu/tafikaatu bialkhaathi-ati

[69:9] Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan (penduduk) negeri-negeri yang dijungkir balikkan karena kesalahan yang besar1506.
 
 
fa'ashaw rasuula rabbihim fa-akhadzahum akhdzatan raabiyatan

[69:10] Maka (masing-masing) mereka mendurhakai rasul Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 52 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2017, Dudung Abdussomad Toha