Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
Musuh terbesar adalah keangkuhan diri kita sendiri.
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


71. NUH (NABI NUH)

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
innaa arsalnaa nuuhan ilaa qawmihi an andzir qawmaka min qabli an ya/tiyahum 'adzaabun aliimun

[71:1] Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya (dengan memerintahkan): "Berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih",
 
 
qaala yaa qawmi innii lakum nadziirun mubiinun

[71:2] Nuh berkata: "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu,
 
 
ani u'buduu allaaha waittaquuhu wa-athii'uuni

[71:3] (yaitu) sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepada-Nya dan ta'atlah kepadaku,
 
 
yaghfir lakum min dzunuubikum wayu-akhkhirkum ilaa ajalin musamman inna ajala allaahi idzaa jaa-a laa yu-akhkharu law kuntum ta'lamuuna

[71:4] niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu1517 sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan, kalau kamu mengetahui".
 
 
qaala rabbi innii da'awtu qawmii laylan wanahaaraan

[71:5] Nuh berkata: "Ya Tuhanku sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang,
 
 
falam yazidhum du'aa-ii illaa firaaraan

[71:6] maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari (dari kebenaran).
 
 
wa-innii kullamaa da'awtuhum litaghfira lahum ja'aluu ashaabi'ahum fii aatsaanihim waistaghsyaw tsiyaabahum wa-asharruu waistakbaruu istikbaaraan

[71:7] Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka (kepada iman) agar Engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya (kemukanya) dan mereka tetap (mengingkari) dan menyombongkan diri dengan sangat.
 
 
tsumma innii da'awtuhum jihaaraan

[71:8] Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka (kepada iman) dengan cara terang-terangan1518,
 
 
tsumma innii a'lantu lahum wa-asrartu lahum israaraan

[71:9] kemudian sesungguhnya aku (menyeru) mereka (lagi) dengan terang-terangan dan dengan diam-diam1519,
 
 
faqultu istaghfiruu rabbakum innahu kaana ghaffaaraan

[71:10] maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun,
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 28 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2019, Dudung Abdussomad Toha