Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
"Niat untuk selalu tampak indah dan menarik adalah suatu kewajaran, namun Allah Maha Mengetahui apa-apa yang melintas di hati kita, apabila niat kita tergelincir ke dalam kemaksiatan dan kesia-siaan bisa jadi Allah akan memberikan jalan terbukanya bencana bagi kita, oleh karenanya bersungguh-sungguhlah berniat hanya untuk menggapai ridha Allah." (Aa Gym)
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


73. AL MUZZAMMIL (ORANG YANG BERSELIMUT)

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
yaa ayyuhaa almuzzammilu

[73:1] Hai orang yang berselimut (Muhammad),
 
 
qumi allayla illaa qaliilaan

[73:2] bangunlah (untuk sembahyang) di malam hari1526, kecuali sedikit (daripadanya),
 
 
nishfahu awi unqush minhu qaliilaan

[73:3] (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit.
 
 
aw zid 'alayhi warattili alqur-aana tartiilaan

[73:4] atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al Qur'an itu dengan perlahan-lahan.
 
 
innaa sanulqii 'alayka qawlan tsaqiilaan

[73:5] Sesungguhnya Kami akan menurunkan kapadamu perkataan yang berat.
 
 
inna naasyi-ata allayli hiya asyaddu wath-an wa-aqwamu qiilaan

[73:6] Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat (untuk khusyuk) dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
 
 
inna laka fii alnnahaari sabhan thawiilaan

[73:7] Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang (banyak).
 
 
waudzkuri isma rabbika watabattal ilayhi tabtiilaan

[73:8] Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadatlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan.
 
 
rabbu almasyriqi waalmaghribi laa ilaaha illaa huwa faittakhidzhu wakiilaan

[73:9] (Dia-lah) Tuhan masyrik dan maghrib, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung.
 
 
waishbir 'alaa maa yaquuluuna wauhjurhum hajran jamiilaan

[73:10] Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 20 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2019, Dudung Abdussomad Toha