Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
"Malaikat Jibril datang kepada Nabi Saw, lalu berkata, "Hai Muhammad, hiduplah sesukamu namun engkau pasti mati. Berbuatlah sesukamu namun engkau pasti akan diganjar, dan cintailah siapa yang engkau sukai namun pasti engkau akan berpisah dengannya. Ketahuilah, kemuliaan seorang mukmin tergantung shalat malamnya dan kehormatannya tergantung dari ketidakbutuhannya kepada orang lain." (HR. Ath-Thabrani)
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


73. AL MUZZAMMIL (ORANG YANG BERSELIMUT)

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
yaa ayyuhaa almuzzammilu

[73:1] Hai orang yang berselimut (Muhammad),
 
 
qumi allayla illaa qaliilaan

[73:2] bangunlah (untuk sembahyang) di malam hari1526, kecuali sedikit (daripadanya),
 
 
nishfahu awi unqush minhu qaliilaan

[73:3] (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit.
 
 
aw zid 'alayhi warattili alqur-aana tartiilaan

[73:4] atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al Qur'an itu dengan perlahan-lahan.
 
 
innaa sanulqii 'alayka qawlan tsaqiilaan

[73:5] Sesungguhnya Kami akan menurunkan kapadamu perkataan yang berat.
 
 
inna naasyi-ata allayli hiya asyaddu wath-an wa-aqwamu qiilaan

[73:6] Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat (untuk khusyuk) dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
 
 
inna laka fii alnnahaari sabhan thawiilaan

[73:7] Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang (banyak).
 
 
waudzkuri isma rabbika watabattal ilayhi tabtiilaan

[73:8] Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadatlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan.
 
 
rabbu almasyriqi waalmaghribi laa ilaaha illaa huwa faittakhidzhu wakiilaan

[73:9] (Dia-lah) Tuhan masyrik dan maghrib, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung.
 
 
waishbir 'alaa maa yaquuluuna wauhjurhum hajran jamiilaan

[73:10] Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 20 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2018, Dudung Abdussomad Toha