Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
Orang-orang yang menafkahkankan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan-nya, Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.al-Baqarah: 274)
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


74. AL MUDDATSTSIR (ORANG YANG BERKEMUL)

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
yaa ayyuhaa almuddatstsiru

[74:1] Hai orang yang berkemul (berselimut),
 
 
qum fa-andzir

[74:2] bangunlah, lalu berilah peringatan!
 
 
warabbaka fakabbir

[74:3] dan Tuhanmu agungkanlah!
 
 
watsiyaabaka fathahhir

[74:4] dan pakaianmu bersihkanlah,
 
 
waalrrujza fauhjur

[74:5] dan perbuatan dosa tinggalkanlah,
 
 
walaa tamnun tastaktsiru

[74:6] dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.
 
 
walirabbika faishbir

[74:7] Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah.
 
 
fa-idzaa nuqira fii alnnaaquuri

[74:8] Apabila ditiup sangkakala,
 
 
fadzalika yawma-idzin yawmun 'asiirun

[74:9] maka waktu itu adalah waktu (datangnya) hari yang sulit,
 
 
'alaa alkaafiriina ghayru yasiirin

[74:10] bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah.
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 56 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2018, Dudung Abdussomad Toha