Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
Mata adalah penuntun, dan hati adalah pendorong dan penuntut. Mata memiliki kenikmatan pandangan dan hati memiliki kenikmatan pencapaian. Keduanya merupakan sekutu yang mesra dalam setiap tindakan dan amal perbuatan manusia, dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain.
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


74. AL MUDDATSTSIR (ORANG YANG BERKEMUL)

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
yaa ayyuhaa almuddatstsiru

[74:1] Hai orang yang berkemul (berselimut),
 
 
qum fa-andzir

[74:2] bangunlah, lalu berilah peringatan!
 
 
warabbaka fakabbir

[74:3] dan Tuhanmu agungkanlah!
 
 
watsiyaabaka fathahhir

[74:4] dan pakaianmu bersihkanlah,
 
 
waalrrujza fauhjur

[74:5] dan perbuatan dosa tinggalkanlah,
 
 
walaa tamnun tastaktsiru

[74:6] dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.
 
 
walirabbika faishbir

[74:7] Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah.
 
 
fa-idzaa nuqira fii alnnaaquuri

[74:8] Apabila ditiup sangkakala,
 
 
fadzalika yawma-idzin yawmun 'asiirun

[74:9] maka waktu itu adalah waktu (datangnya) hari yang sulit,
 
 
'alaa alkaafiriina ghayru yasiirin

[74:10] bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah.
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 56 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2017, Dudung Abdussomad Toha