Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
Dalam Islam mengajak umat agar senantiasa menjaga lisan. Dengan begitu, lisan menjadi selalu digunakan untuk sesuatu yang baik, tidak bertentangan dengan kehendak Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, "Lisan orang yang berakal muncul dari balik hati nuraninya. Maka ketika hendak berbicara, terlebih dahulu ia kembali pada nuraninya. Apabila ada manfaat baginya, ia berbicara dan apabila dapat berbahaya, maka ia menahan diri. Sementara hati orang yang bodoh berada di mulut, ia berbicara sesuai apa saja yang ia maui." (HR Bukhari-Muslim).
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


74. AL MUDDATSTSIR (ORANG YANG BERKEMUL)

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
yaa ayyuhaa almuddatstsiru

[74:1] Hai orang yang berkemul (berselimut),
 
 
qum fa-andzir

[74:2] bangunlah, lalu berilah peringatan!
 
 
warabbaka fakabbir

[74:3] dan Tuhanmu agungkanlah!
 
 
watsiyaabaka fathahhir

[74:4] dan pakaianmu bersihkanlah,
 
 
waalrrujza fauhjur

[74:5] dan perbuatan dosa tinggalkanlah,
 
 
walaa tamnun tastaktsiru

[74:6] dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.
 
 
walirabbika faishbir

[74:7] Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah.
 
 
fa-idzaa nuqira fii alnnaaquuri

[74:8] Apabila ditiup sangkakala,
 
 
fadzalika yawma-idzin yawmun 'asiirun

[74:9] maka waktu itu adalah waktu (datangnya) hari yang sulit,
 
 
'alaa alkaafiriina ghayru yasiirin

[74:10] bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah.
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 56 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2017, Dudung Abdussomad Toha