Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
Tiap-tiap amalan (perbuatan) ada balasannya. Karena itu, waspadalah terhadap akibat dari perbuatan anda. (Ulama)
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


76. AL INSAAN (MANUSIA)

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
hal ataa 'alaa al-insaani hiinun mina alddahri lam yakun syay-an madzkuuraan

[76:1] Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?
 
 
innaa khalaqnaa al-insaana min nuthfatin amsyaajin nabtaliihi faja'alnaahu samii'an bashiiraan

[76:2] Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur1536 yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat.
 
 
innaa hadaynaahu alssabiila immaa syaakiran wa-immaa kafuuraan

[76:3] Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
 
 
innaa a'tadnaa lilkaafiriina salaasila wa-aghlaalan wasa'iiraan

[76:4] Sesungguhnya Kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala.
 
 
inna al-abraara yasyrabuuna min ka/sin kaana mizaajuhaa kaafuuraan

[76:5] Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah air kafur1537,
 
 
'aynan yasyrabu bihaa 'ibaadu allaahi yufajjiruunahaa tafjiiraan

[76:6] (yaitu) mata air (dalam surga) yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
 
 
yuufuuna bialnnadzri wayakhaafuuna yawman kaana syarruhu mustathiiraan

[76:7] Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
 
 
wayuth'imuna alththha'aama 'alaa hubbihi miskiinan wayatiiman wa-asiiraan

[76:8] Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.
 
 
innamaa nuth'imukum liwajhi allaahi laa nuriidu minkum jazaa-an walaa syukuuraan

[76:9] Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih.
 
 
innaa nakhaafu min rabbinaa yawman 'abuusan qamthariiraan

[76:10] Sesungguhnya kami takut akan (azab) Tuhan kami pada suatu hari yang (di hari itu) orang-orang bermuka masam penuh kesulitan.
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 31 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2019, Dudung Abdussomad Toha