Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
"Dari Abu Hurairah ra. dari Rasulillah saw beliau berkata:"Ada dua golongan dari ahli neraka yang belum aku lihat saat ini; pertama, satu kaum yang membawa cemeti (cambuk) seperti ekor sapi. Mereka memukul manusia dengan cemeti tersebut. Kedua, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang (nisa'un kasiyatun 'ariyat). Mereka berlengang-lenggok dan menggoyang-goyangkan kepala mereka seperti ponok unta yang condong. Wanita-wanita tersebut tidak akan masuk surga dan tidak dapat mencium baunya pun. Padahal bau surga itu dapat tercium dari jarak sekian dan sekian"(HR. Muslim).
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


80. 'ABASA (IA BERMUKA MASAM)

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
'abasa watawallaa

[80:1] Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling,
 
 
an jaa-ahu al-a'maa

[80:2] karena telah datang seorang buta kepadanya1555
 
 
wamaa yudriika la'allahu yazzakkaa

[80:3] Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa),
 
 
aw yadzdzakkaru fatanfa'ahu aldzdzikraa

[80:4] atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfa'at kepadanya?
 
 
ammaa mani istaghnaa

[80:5] Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup1556,
 
 
fa-anta lahu tashaddaa

[80:6] maka kamu melayaninya.
 
 
wamaa 'alayka allaa yazzakkaa

[80:7] Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman).
 
 
wa-ammaa man jaa-aka yas'aa

[80:8] Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran),
 
 
wahuwa yakhsyaa

[80:9] sedang ia takut kepada (Allah),
 
 
fa-anta 'anhu talahhaa

[80:10] maka kamu mengabaikannya.
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 42 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2018, Dudung Abdussomad Toha