Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
"Lihatlah hari ini, sebab ia adalah kehidupan,kehidupan dari kehidupan. Dalam sekejap dia telah melahirkan berbagai hakikat dari wujudmu. Nikmat pertumbuhan. Pekerjaan yg indah. Indahnya kemenangan. Karena hari kemarin tak lebih dari sebuah mimpi. Dan esok hari hanyalah bayangan. Namun hari ini ketika anda hidup sempurna telah membuat hari kemarin sebagai impian yg indah. Setiap hari esok adalah bayangan yg penuh harapan. Maka lihatlah hari ini". (Kalidasa)
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


82. AL INFITHAAR (TERBELAH)

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
idzaa alssamaau infatharath

[82:1] Apabila langit terbelah,
 
 
wa-idzaa alkawaakibu intatsarath

[82:2] dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan,
 
 
wa-idzaa albihaaru fujjirath

[82:3] dan apabila lautan menjadikan meluap,
 
 
wa-idzaa alqubuuru bu'tsirath

[82:4] dan apabila kuburan-kuburan dibongkar,
 
 
'alimat nafsun maa qaddamat wa-akhkharath

[82:5] maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
 
 
yaa ayyuhaa al-insaanu maa gharraka birabbika alkariimi

[82:6] Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah.
 
 
alladzii khalaqaka fasawwaaka fa'adalaka

[82:7] Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang,
 
 
fii ayyi shuuratin maa syaa-a rakkabaka

[82:8] dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.
 
 
kallaa bal tukadzdzibuuna bialddiini

[82:9] Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.
 
 
wa-inna 'alaykum lahaafizhiina

[82:10] Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu),
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 19 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2017, Dudung Abdussomad Toha