Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
"Wahai mereka yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang sabar." (Al-Baqarah: 153)
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


83. AL MUTHAFFIFIIN (ORANG-ORANG YANG CURANG)

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
waylun lilmuthaffifiina

[83:1] Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang1562,
 
 
alladziina idzaa iktaaluu 'alaa alnnaasi yastawfuuna

[83:2] (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,
 
 
wa-idzaa kaaluuhum aw wazanuuhum yukhsiruuna

[83:3] dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
 
 
alaa yazhunnu ulaa-ika annahum mab'uutsuuna

[83:4] Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan,
 
 
liyawmin 'azhiimin

[83:5] pada suatu hari yang besar,
 
 
yawma yaquumu alnnaasu lirabbi al'aalamiina

[83:6] (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?
 
 
kallaa inna kitaaba alfujjaari lafii sijjiinin

[83:7] Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin1563.
 
 
wamaa adraaka maa sijjiinun

[83:8] Tahukah kamu apakah sijjin itu?
 
 
kitaabun marquumun

[83:9] (Ialah) kitab yang bertulis.
 
 
waylun yawma-idzin lilmukadzdzibiina

[83:10] Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan,
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 36 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2019, Dudung Abdussomad Toha