Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
"Akar dari kesalahan itu ada tiga. Pertama, kesombongan. Itulah yang menyebabkan iblis mengalami apa yang ia alami. Kedua, keserakahan, dan itulah yang mengeluarkan Adam dari Surga. Ketiga, kedengkian, dan itulah yang menjadikan salah satu anak Adam membunuh saudaranya. Maka barangsiapa berlindung dari keburukan tiga akar kesalahan itu, sesungguhnya ia telah melindungi dirinya dengan sebenar-benarnya. Karena kekafiran itu bersumber dari kesombongan. Karena kemaksiatan itu sumbernya keserakahan. Sedang kezhaliman itu sumbernya kedengkian." (Ibnu Qoyyim)
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


84. AL INSYIQAAQ (TERBELAH)

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
idzaa alssamaau insyaqqath

[84:1] Apabila langit terbelah,
 
 
wa-adzinat lirabbihaa wahuqqath

[84:2] dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh,
 
 
wa-idzaa al-ardhu muddath

[84:3] dan apabila bumi diratakan,
 
 
wa-alqat maa fiihaa watakhallath

[84:4] dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong,
 
 
wa-adzinat lirabbihaa wahuqqath

[84:5] dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh, (pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya).
 
 
yaa ayyuhaa al-insaanu innaka kaadihun ilaa rabbika kadhan famulaaqiihi

[84:6] Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya1566.
 
 
fa-amaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi

[84:7] Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya,
 
 
fasawfa yuhaasabu hisaaban yasiiraan

[84:8] maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah,
 
 
wayanqalibu ilaa ahlihi masruuraan

[84:9] dan dia akan kembali kepada kaumnya (yang sama-sama beriman) dengan gembira.
 
 
wa-ammaa man uutiya kitaabahu waraa-a zhahrihi

[84:10] Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang,
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 25 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2017, Dudung Abdussomad Toha