Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
Dari Abu Hurairah, Rasulullah s.a.w. bersabda:"Kalian bila tidur, maka syetan membuat 3 ikatan di kepala kalian yang membuat tidur kalian nyenyak, kalau kalian bangun dan berdzikir kepada Allah maka lepaslah satu ikatan, kalau wudlu maka lepaslah ikatan kedua dan ketika sholat maka lepaslah ikatan ketiga, maka kalian akan bangun pagi dengan giat dan hati yang bersih, kalau tidak maka kalian akan bangun malas dengan hati yang keruh" (H. R. Muslim)
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


84. AL INSYIQAAQ (TERBELAH)

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
idzaa alssamaau insyaqqath

[84:1] Apabila langit terbelah,
 
 
wa-adzinat lirabbihaa wahuqqath

[84:2] dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh,
 
 
wa-idzaa al-ardhu muddath

[84:3] dan apabila bumi diratakan,
 
 
wa-alqat maa fiihaa watakhallath

[84:4] dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong,
 
 
wa-adzinat lirabbihaa wahuqqath

[84:5] dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh, (pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya).
 
 
yaa ayyuhaa al-insaanu innaka kaadihun ilaa rabbika kadhan famulaaqiihi

[84:6] Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya1566.
 
 
fa-amaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi

[84:7] Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya,
 
 
fasawfa yuhaasabu hisaaban yasiiraan

[84:8] maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah,
 
 
wayanqalibu ilaa ahlihi masruuraan

[84:9] dan dia akan kembali kepada kaumnya (yang sama-sama beriman) dengan gembira.
 
 
wa-ammaa man uutiya kitaabahu waraa-a zhahrihi

[84:10] Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang,
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 25 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2019, Dudung Abdussomad Toha