Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
Meletakkan perhatian pada kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan diri sendiri sama seperti berpegang erat pada tangkai berduri.
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


84. AL INSYIQAAQ (TERBELAH)

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
idzaa alssamaau insyaqqath

[84:1] Apabila langit terbelah,
 
 
wa-adzinat lirabbihaa wahuqqath

[84:2] dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh,
 
 
wa-idzaa al-ardhu muddath

[84:3] dan apabila bumi diratakan,
 
 
wa-alqat maa fiihaa watakhallath

[84:4] dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong,
 
 
wa-adzinat lirabbihaa wahuqqath

[84:5] dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh, (pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya).
 
 
yaa ayyuhaa al-insaanu innaka kaadihun ilaa rabbika kadhan famulaaqiihi

[84:6] Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya1566.
 
 
fa-amaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi

[84:7] Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya,
 
 
fasawfa yuhaasabu hisaaban yasiiraan

[84:8] maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah,
 
 
wayanqalibu ilaa ahlihi masruuraan

[84:9] dan dia akan kembali kepada kaumnya (yang sama-sama beriman) dengan gembira.
 
 
wa-ammaa man uutiya kitaabahu waraa-a zhahrihi

[84:10] Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang,
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 25 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2018, Dudung Abdussomad Toha