Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
"Hendaknya kita mengukur ilmu bukan dari tumpukan buku yang kita habiskan. Bukan dari tumpukan naskah yang kita hasilkan. Bukan juga dari penatnya mulut dalam diskusi tak putus yang kita jalani. Tapi...dari amal yang keluar dari setiap desah nafas kita".(Ibnul Qoyyim Al-Jauziyyah)
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


89. AL FAJR (FAJAR)

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
waalfajri

[89:1] Demi fajar,
 
 
walayaalin 'asyrin

[89:2] dan malam yang sepuluh1573,
 
 
waalsysyaf'i waalwatri

[89:3] dan yang genap dan yang ganjil,
 
 
waallayli idzaa yasri

[89:4] dan malam bila berlalu.
 
 
hal fii dzaalika qasamun lidzii hijrin

[89:5] Pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) oleh orang-orang yang berakal.
 
 
alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'aadin

[89:6] Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Aad?
 
 
irama dzaati al'imaadi

[89:7] (yaitu) penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi1574,
 
 
allatii lam yukhlaq mitsluhaa fii albilaadi

[89:8] yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-negeri lain,
 
 
watsamuuda alladziina jaabuu alshshakhra bialwaadi

[89:9] dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah1575,
 
 
wafir'awna dzii al-awtaadi

[89:10] dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak (tentara yang banyak),
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 30 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2018, Dudung Abdussomad Toha