Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
"Jiwa manusia, apabila telah terputus tali-tali ikatannya, kemudian tidak diikat dengan satu peraturan yang dapat mengatur segala macam urusan kehidupannya dan memusatkan kekuatannya, maka perasaan dan pikirannya akan sama seperti biji-bijian yang bercerai berai, tertumpah berserakan. Tidak ada kebaikan sama sekali padanya, serta tidak memiliki kekuatan sedikitpun". (Muhammad Al-Ghazali)
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


93. ADH DHUHAA (WAKTU MATAHARI SEPENGGALAHAN NAIK)

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
waaldhdhuhaa

[93:1] Demi waktu matahari sepenggalahan naik,
 
 
waallayli idzaa sajaa

[93:2] dan demi malam apabila telah sunyi (gelap),
 
 
maa wadda'aka rabbuka wamaa qalaa

[93:3] Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu1582.
 
 
walal-aakhiratu khayrun laka mina al-uulaa

[93:4] Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan)1583.
 
 
walasawfa yu'thiika rabbuka fatardaa

[93:5] Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu , lalu (hati) kamu menjadi puas.
 
 
alam yajidka yatiiman faaawaa

[93:6] Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu ?
 
 
wawajadaka daallan fahadaa

[93:7] Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung1584, lalu Dia memberikan petunjuk.
 
 
wawajadaka 'aa-ilan fa-aghnaa

[93:8] Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.
 
 
fa-ammaa alyatiima falaa taqhar

[93:9] Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang.
 
 
wa-ammaa alssaa-ila falaa tanhar

[93:10] Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya.
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 11 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2018, Dudung Abdussomad Toha