Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
"Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak".(Ali bin Abi Thalib)
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


93. ADH DHUHAA (WAKTU MATAHARI SEPENGGALAHAN NAIK)

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
waaldhdhuhaa

[93:1] Demi waktu matahari sepenggalahan naik,
 
 
waallayli idzaa sajaa

[93:2] dan demi malam apabila telah sunyi (gelap),
 
 
maa wadda'aka rabbuka wamaa qalaa

[93:3] Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu1582.
 
 
walal-aakhiratu khayrun laka mina al-uulaa

[93:4] Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan)1583.
 
 
walasawfa yu'thiika rabbuka fatardaa

[93:5] Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu , lalu (hati) kamu menjadi puas.
 
 
alam yajidka yatiiman faaawaa

[93:6] Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu ?
 
 
wawajadaka daallan fahadaa

[93:7] Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung1584, lalu Dia memberikan petunjuk.
 
 
wawajadaka 'aa-ilan fa-aghnaa

[93:8] Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.
 
 
fa-ammaa alyatiima falaa taqhar

[93:9] Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang.
 
 
wa-ammaa alssaa-ila falaa tanhar

[93:10] Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya.
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 11 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2019, Dudung Abdussomad Toha