Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
"Hendaklah engkau menjadi orang yang berilmu atau yang belajar atau mendengar ilmu, dan janganlah engkau menjadi orang ke empat yakni yang tidak termasuk salah seorang dari kelompok orang di atas agar engkau tidak binasa." (Abu Darda)
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


95. AL TIIN (BUAH TIN)

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
waalttiini waalzzaytuuni

[95:1] Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun1588,
 
 
wathuuri siiniina

[95:2] dan demi bukit Sinai1589,
 
 
wahaadzaa albaladi al-amiini

[95:3] dan demi kota (Mekah) ini yang aman,
 
 
laqad khalaqnaa al-insaana fii ahsani taqwiimin

[95:4] sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya .
 
 
tsumma radadnaahu asfala saafiliina

[95:5] Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka),
 
 
illaa alladziina aamanuu wa'amiluu alshshaalihaati falahum ajrun ghayru mamnuunin

[95:6] kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.
 
 
famaa yukadzdzibuka ba'du bialddiini

[95:7] Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (hari) pembalasan sesudah (adanya keterangan-keterangan) itu?
 
 
alaysa allaahu bi-ahkami alhaakimiina

[95:8] Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya?
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 8 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2017, Dudung Abdussomad Toha