Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
Bersabarlah kepada setiap orang, tetapi lebih bersabarlah kepada dirimu sendiri. Janganlah gelisah karena ketidaksempurnaanmu, dan bangunlah selalu dengan perkasa dari suatu kejatuhan.
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


96. AL 'ALAQ (SEGUMPAL DARAH)

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
iqra/ bi-ismi rabbika alladzii khalaqa

[96:1] Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan,
 
 
khalaqa al-insaana min 'alaqin

[96:2] Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
 
 
iqra/ warabbuka al-akramu

[96:3] Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah,
 
 
alladzii 'allama bialqalami

[96:4] Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam1590,
 
 
'allama al-insaana maa lam ya'lam

[96:5] Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
 
 
kallaa inna al-insaana layathghaa

[96:6] Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas,
 
 
an raaahu istaghnaa

[96:7] karena dia melihat dirinya serba cukup.
 
 
inna ilaa rabbika alrruj'aa

[96:8] Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmulah kembali(mu).
 
 
ara-ayta alladzii yanhaa

[96:9] Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang,
 
 
'abdan idzaa shallaa

[96:10] seorang hamba ketika mengerjakan shalat1591,
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 19 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2019, Dudung Abdussomad Toha