Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
"Akar dari kesalahan itu ada tiga. Pertama, kesombongan. Itulah yang menyebabkan iblis mengalami apa yang ia alami. Kedua, keserakahan, dan itulah yang mengeluarkan Adam dari Surga. Ketiga, kedengkian, dan itulah yang menjadikan salah satu anak Adam membunuh saudaranya. Maka barangsiapa berlindung dari keburukan tiga akar kesalahan itu, sesungguhnya ia telah melindungi dirinya dengan sebenar-benarnya. Karena kekafiran itu bersumber dari kesombongan. Karena kemaksiatan itu sumbernya keserakahan. Sedang kezhaliman itu sumbernya kedengkian." (Ibnu Qoyyim)
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


96. AL 'ALAQ (SEGUMPAL DARAH)

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
iqra/ bi-ismi rabbika alladzii khalaqa

[96:1] Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan,
 
 
khalaqa al-insaana min 'alaqin

[96:2] Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
 
 
iqra/ warabbuka al-akramu

[96:3] Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah,
 
 
alladzii 'allama bialqalami

[96:4] Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam1590,
 
 
'allama al-insaana maa lam ya'lam

[96:5] Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
 
 
kallaa inna al-insaana layathghaa

[96:6] Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas,
 
 
an raaahu istaghnaa

[96:7] karena dia melihat dirinya serba cukup.
 
 
inna ilaa rabbika alrruj'aa

[96:8] Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmulah kembali(mu).
 
 
ara-ayta alladzii yanhaa

[96:9] Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang,
 
 
'abdan idzaa shallaa

[96:10] seorang hamba ketika mengerjakan shalat1591,
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 19 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2017, Dudung Abdussomad Toha