Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
Hanya dengan berpikir positif tentang diri kita dan kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita, kita dapat menjadi periang dan sehat.
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
 
Pencarian  


99. AL ZALZALAH (KEGONCANGAN)

[ Daftar Surat ]

Bahasa   Surat  Ayat  

 
idzaa zulzilati al-ardhu zilzaalahaa

[99:1] Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat),
 
 
wa-akhrajati al-ardhu atsqaalahaa

[99:2] dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya,
 
 
waqaala al-insaanu maa lahaa

[99:3] dan manusia bertanya: "Mengapa bumi (menjadi begini)?",
 
 
yawma-idzin tuhadditsu akhbaarahaa

[99:4] pada hari itu bumi menceritakan beritanya,
 
 
bi-anna rabbaka awhaa lahaa

[99:5] karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya.
 
 
yawma-idzin yashduru alnnaasu asytaatan liyuraw a'maalahum

[99:6] Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka1597,
 
 
faman ya'mal mitsqaala dzarratin khayran yarahu

[99:7] Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.
 
 
waman ya'mal mitsqaala dzarratin syarran yarahu

[99:8] Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.
 
 
   
Halaman :  
1
Total: 8 ayat

 

  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2018, Dudung Abdussomad Toha